Skogsjobb hotade i regionen

376 anställda vid Skogsstyrelsen Region Väst kan mista jobben under 2007. Det framgår av protokollet från en MBL-förhandling mellan styrelsen och Skogs- och träfacket.
Det är arbetsledarna och medarbetarna i arbetslagen inom satsningen Gröna jobb och de som har plusjobb som berörs.

Samtidigt meddelar skogsstyrelsen att finansieringen har säkrats för att fortsätta driva arbetslagen några få kommuner i storlänet i: Mölndal, Kungälv, Härryda, Partille, Alingsås, Ale och Bengtsfors.