Gammal bil blir mer värd

Har du en bil som ska skrotas och som är av 1988 år modell eller äldre - vänta då till den 1 juni så får du 4000 kronor i ersättning. Men är bilen yngre får du ingen ersättning alls. Detta enligt regeringens nya regler för bilskrotning.

Systemet med skrotningsavgifter och premier ersätts av ett utökat producentansvar, dvs landets fordonstillverkare och importörer är skyldiga att ta emot uttjänta bilar som lämnas till dem.

Syftet med de nya skrotreglerna är att få bort äldre bilar som släpper ut mer partiklar och mer kväveoxid, dvs som är mer skadliga för miljön. Sedan 1989 monteras en katalysator på alla nya bensinbilar men det finns fortfarande 390 000 bilar utan katalysator i trafik.

Enda kravet för att få ersättningen på 4000 kronor är att bilen är komplett och att den var i bruk i augusti förra året - detta för att bilar som varit avställda en längre tid inte ska berättiga till några pengar.

Men det finns ett krux. Pengarna till den nya skrotpremien kommer från den gamla bilskrotningsfonden - och väntas bara räcka i några månader. Sedan finns det inga pengar mer. Så det är först till kvarn som gäller för den som har en äldre bil.

Men den som har en skrotfärdig bil som är från 1989 eller senare gör klokt i att skynda sig och skrota sin bil före den 1 juni då de nya reglerna börjar gälla - för i och med att bilskrotningsfonden avvecklas försvinner även systemet med skrotningsavgifter och premier. Det finns med andra ord inga pengar att hämta för nyare skrotfärdiga bilar - men det blir heller inga avgifter att betala.

Mer information finns på vägverkets hemsida: www.vv.se

                                                      Jan-Åke Thorell
                                                        jan-ake.thorell@sr.se