Trots självmordsrisk Kvinna utvisas till Iran

Den kvinna från Iran som just nu är inlagd på Borås sjukhus och vårdas för en svårbehandlad psykisk sjukdom ska utvisas.

Det är nu Migrationsverket som som tagit ställning till den skrivelse som två läkare skrivit. Där säger läkarna klart att det är risk för kvinnans liv om hon tvingas lämna sjukhuset. Men läkarnas skrivelse tog Migrationsverket ingen notis om.

Radio Sjuhärad berättade om kvinnans öde i torsdags. Den historia hon berättar är djupt tragisk: Hon blev lurad till Sverige och ingick ett skenäktenskap. Väl kommen till Sverige blev hon omdelbart uppmanad att åka hem. Hon är skild från mannen i Sverige men riskerar att få leva med mannen i Iran utan någon frihet. Hon har tidvis blivit misshandlad av anhöriga och fruktar ett liv i fångenskap i Iran där familjen dikterar hennes villkor.

Hon anses av svenska läkare nu så sjuk att hon vårdas på en låst avdelning där läkarna bedömer risken för självmord som överhängande.

Migrationsverket tar dock inte någon hänsyn till läkarnas råd att vänta med en utvisning.

Kvinnan kan nu utvisas men Kerstin Svensson som är diakon i Toarp och som följt kvinnans öde det senaste halvåret menar att det är omänskligt av Migrationsverket

- Som jag ser det så skiter verket i om de pressar människor till självmord.