90 blir 70 utanför Borås

Vägverket vill sänka hastigheten på 90-vägar utanför Borås för att höja trafiksäkerheten. Vägverket vill sänka hastighet från 90 till 70 kilometer i timman på en 12 kilometer lång sträcka väg 180 mellan Borås och Alingsås.

En sänkning till 70 föreslås också på 6 kilometer av vägen mellan Gånghester och Hulu.

Kommunstyrelsen har inga invädningar och föresål också en hastighetsbegränsning till 50 kilometer i timmen genom Dannike samhälle.