Privatperson tar över Viskaforskyrkan

Det blir troligen en privatperson som köper kyrkan i Viskafors, som är ute till försäljning.

Två huvudkandidater finns och båda är privatpersoner som tänker använda kyrkan till någon form av kulturell verksamhet.

Nästa vecka ska det hållas möten med de tilltänkta köparna, där länsstyrelsen och länsmuseet är med för att reda ut om de förändringar köparna vill göra i kyrkan kan tillåtas.