Ombyggnad av Särla ska förhindra bråk

Särlaskolan i Borås ska byggas om. Norrby kommundel, där Särlaskolan ligger, vill efter vinterns oroligheter börja med att fräscha upp den stora och ogästvänliga elevhallen. Eleverna har fått ge förslag på förändringar. Anita Tan är 13 år och en av eleverna som varit med och gett förslag.