Motorbus stör på Göta

Boende på Göta i Borås störs av ungdomar som buskör med motorcyklar i området. Framför allt kör man i friluftsområdet nära I15 där naturen tar skada. Men oregistrerade motorcyklar körs även i bostadsområdet.

Polisen har inga anmälningar än så länge, men säger att terrängkörning inte får ske hur som helst - och att motorfordon inom tättbebyggt område måste vara inregistrerade och föraren ha körkort.