Bra elevförslag, enligt byggnadsingenjör

Eleverna på Särlaskolan i Borås har fått rita förslag när skolans elevhall snart ska fräschas upp.

Elevernas tankar kring den framtida Särlaskolan innehåller många bra förslag, men också en del överaskande.
Ett av förslagen innehöll nämligen övervakningskameror, något Annette Berfner tolkar som att eleverna känner sig otrygga.

Många elever har också nämnt att de vill ha många vuxna i elevhallen - gängen som sitter där upplevs som hotfulla.

Nu går arbetet med Särlaskolans ombyggnad vidare, och enligt Annette Berfner har elevernas idéer varit viktiga.

Tidigare artikel: