Röda kors - frågetecken för bilisterna

Igår ställde Motormännens Riksförbund ut 500 kors utmed de farligaste svenska vägarna, och 20 av dem hamnade på riksväg 41.

Men få bilister vet varför korsen satts upp.

De röda korsen är en del i ett trafiksäkerhetsprojekt som Motormännen driver.

500 kors har placerats ut i landet för att göra bilisterna på de farligaste vägarna mer uppmärksamma.

Men det var nära att de fick plockas ner bara timmar efter att de hade satts upp. Motormännen hade inte sökt om tillstånd hos Vägverket.

Nu har man dock kommit överens och korsen blir kvar.