Sänkt fart med mycken trafik

Borås Stad vill sänka hastigheten genom Dannike.
Kommunstyrelsen föreslår att 50 kilometer i timmen är en lämplig fart.  Samtidigt vill Vägverket sänka hastigheten mellan Dannike och Hulu från 90 till 70, liksom på samma väg mellan Gånghester och Draered.

Vägverket vill också sänka hastigheten på riksväg 180. Från Sandhult och tolv kilometer norrut mot Alingsås, bör hastigheten sänkas från 90 till 70 på den hårt trafikerade vägen, allt för att minska olycksrikserna.
Det är Länsstyrelsen som slutligt avgör om det blir hastighetssänkningar.

Vägverket föreslår att hastighetsgränsen 90 kilometer i timmen ska sänkas till 70 dels på 6 kilometer av väg 1700 mellan Gånghester och Hulu, dels på 12 kilometer av väg 180 mellan Borås och Alingsås. Motivet är i båda fallen främst att höja trafiksäkerheten. Kommunstyrelsen har ingenting emot detta, skriver man till verket. Kommunstyrelsen skickar också med att man vill ha hastighetsbegränsning till 50 kilometer i timmen genom Dannike samhälle.