Nergrävt skyddar i kommande stormar

Många av dem som bor kring Rydboholm, Viskafors och Kinnarumma söder om Borås ska få säkrare elleveranser i framtiden.
Det är Vattenfall Eldistribution som tänker gräva ner elkablarna med planerad start nästa år.

Stormarna Gudrun och Per lär väl vara så etablerade namn att man knappt behöver tala om att det handlar om de två värsta stormarna över Sjuhärad och Sydsverige på 35 år. Gudrun, Per och framför allt kommande stormar är goda skäl för att förbättra elnätet.

I år har Vattenfall satt igång med minst 10 mil nedgrävning av kabel och förbättring av luftledningar runt om i Sjuhärad. Fram till januari var runt 40 mil avklarat.