Ekologiskt gymnasium

Naturbruksgymnasiet Strömma i Marks kommun ska bli ekologiskt. Omställningen tar flera år att genomföra innan produktionen blir EKO-certifierad, men den första etappen är klar - ombyggnaden av ladugården från bås till lösdrift.