Felaktig dröjsmålsränta betalas tillbaka

Ett tiotal lantbrukare runt om i Sjuhärad ska nu få tillbaka pengar från Jordbruksverket som felaktigt krävt lantbrukare på ränta. Det står klart efter en dom i Högsta domstolen. Lantbrukarna har krävts på dröjmålsränta för att de har varit sena med att betala tillbaka omställningstöd.

Lantbrukarna har krävts på dröjmålsränta för att de har varit sena med att betala tillbaka omställningstöd.

Sammanlagt ska man betala tillbaka 19 miljoner kronor till ett tusental lantbrukare i Sverige. Jordbruksverket ska dessutom betala mellan fem och sex miljoner i räntekompensation till lantbrukarna. Hur mycket var och en får är ännu inte klart. Återbetalningarna ska börja i månadsskiftet maj-juni.