Allt fler kvinnliga jägare

Allt fler kvinnor jagar i Sverige. Andelen kvinnor i Jägarförbundet har ökat med 44 procent sedan 1999. Och det märks ute i jaktlagen, menar Eva Grundemark Ågren från Huskvarna som är jägare och aktiv i det kvinnliga jaktnätverket JAQT, som fanns med på jakt- och fiskemässan i Jönköping i helgen:

Att det blir fler och fler kvinnliga jägare märks tydligt i jaktlagen. Framför allt så märks det bland dom som tar sin jägar examen. Där är var fjärde utexaminerad jägare kvinna .

Menäven om jaktintresset bland kvinnor ökar snabbt så är det fortfarande väldigt få kvinnor som jagar om man jämför med männen. Men för att få fler kvinnor att jaga har Jägarförbundet startat kvinnliga närverk som ordnat kurser och speciella träffar och det kan vara en orsak till det kraftigt ökande intresset menar Eva Grundemark Ågren.

Men även om andelen kvinnliga jägare blir fler och fler så verkar det märkas mer i skogen och i jaktlagen än vad det märktes bland utställarna på jakt och fiskemässan som ägde rum på Elmia i Jönköping.