Supermammor hjälper föräldrar i Sjuhärad

Sedan ungefär ett år tillbaka har cirka 20 barn med familjer i Sjuhärad fått hjälp att hitta rätt i livet av två kvinnor som kallar sig supermammor.
Elisabet Råberg och Erene Bertilsson stödjer sig på yrkeskunskapen av kommunikation och medicinsk vård, parat med lång erfarenhet av att hjälpa problembarn. 
Under måndagen var riksdagskvinnan ElseMarie Lindgren och hälsade på för att göra sig en uppfattning om supermammorna.

- Jag tror att de är oerhört viktiga just för att de driver det här till stor del frivilligt och ser behovet hos barn, säger Else Marie Lindgren, kristdemokratisk riksdagskvinna från Borås.

Elisabeth Råberg är från början journalist och har sedan flera år drivit ett korttidsboende för barn och ungdomar med autism. Erene Bertilsson är legitimerad sjuksköterska och har länge arbetat med en helhetssyn på hälsa. Tillsammans driver de, än så länge ideellt, Sjuhäradbygdens Supemummys, för att ge barn och föräldrar en chans att hitta varanda inom familjen.

- Vi betar ner problem för problem och ger konkreta råd och tips på hur man bemöter sitt barn, säger Elisabeth Råberg. 

Men det är inte lätt alltid, för trots de hittills mycket goda resultaten är det svårt att hitta samarbetsformer med socialtjänsten i till exempel Tranemo kommun och Borås Stad.

- De gånger jag har haft kontakt med socialtjänsten upplever jag att de mer ser mig som en konkurrent, säger Erene Bertilsson.

Gunnar Fägersten Novik
gunnar.f.novik@sr.se