Dyrare host- och astmamedicin

Nu ska inte vissa hostmediciner och viss astmamedicin subventioneras längre. Det har Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, beslutat efter att ha granskat 43 olika läkemedel. Det innebär att hostmedicin och viss astmamedicin inte kommer att ingå i högkostnadsskyddet längre.

Under 2006 köpte befolkningen i Västra Götaland läkemedlen som ingår i granskningen för 283,5 miljoner kronor.
Hostmediciner utesluts eftersom samhället enligt LFN inte ska subventionera läkemedel mot kortvariga och lindriga besvär. Besluten gäller från och med den 1 oktober 2007.