Satsning på vården i M-budget

Mer pengar till vården och bort med köerna. Det lovar den moderata oppositionen i Västra Götalands-regionen - som hoppas att de tillsammans med övriga partier som sitter i regeringen även ska bilda en majoritet i regionen.

De skattehöjningar på sammanlagt nästan en krona som den politiska majoriteten genomfört sedan 1999 har kritiserats hårt av den moderata oppositionen. Men i sitt budgetförslag har partiet inte med någon skattesänkning nästa år, inte förrän 2009 och då med blygsamma 10 öre.

- Vi nöjer oss med det nu, ser vi att utrymmet ökar så kommer vi att ta den möjligheten att fortsätta neråt, säger moderata regionrådet Johnny Magnusson. 

Men nu är överskotten stora och moderaterna anser sig ha råd med att lägga 235 miljoner kronor extra på vården, 100 miljoner till psykatrin och 100 miljoner på att korta köer. Moderaternas budskap liknar ”vård direkt”.

- Vi tror att det viktigaste är att satsar på den första sjukvården, närsjukvården, för det är där vi har de största problemen. Då kanske vi löser en del problem inom akutsjukvården, säger regionrådet Annika Tännström.