Fritidsgården på Hässleholmen flyttar till Boda.

Fritidsgården på Hässleholmen flyttas till Bodaskolan och skolan byggs om. Det föreslår den borgerliga majoriteten i Brämhults kommundel. Nästa vecka skall nämnden ta beslut.

Enligt utredningen är Bodaskolan en av få möjligheter till integration i kommundelen och enligt förslaget skulle en fritidssgård i skola leda till att barn från olika områden och kulturer kan mötas även på fritiden.

Men man vill man att fritidsgården i Brämhult skall vara kvar.

I fritidsgårdens nuvarande lokaler i Hässlehus vill man bla ha en folkhögskola.

Oppositionen är kritisk till planerna och vill behålla fritidsgården vid Hässletorg.