Stationsvärdar utnyttjas för lite

Västtrafik har fyra stationsvärdar som t ex ska kunna ledsaga handikappade på Södra Torget och vid Resecentrum i Borås.
Men tjänsten utnyttjas dåligt och därför är det risk för att den dras in. Tord Karlsson är ordförande i synskadades förening i Borås och han uppskattar tjänsten.

Stationsvärdarna är plusjobb och drivs som ett projekt. Det betyder att det kommer att finnas stationsvärdar fram till årsskiftet, sedan kommer Vägverket att utvärdera och se om det finns ett behov för den här typen av tjänst.

Som det är idag kan den som vill få till exempel ledsagarhjälp ringa och beställa det hos Västtrafik. Men det är inte många som har hört av sig och velat ha hjälp.

-Men det är ingen flopp, säger Tord Karlsson. Det har gått alldeles för kort tid för att man ska kunna dra några slutsatser menar han.

- Man kan bara få hjälp mellan klockan åtta och fem på vardagar, något som gör att många som jobbar inte har möjlighet att utnyttja tjänsten, säger Tord Karlsson.