Stort misstroende mot polisen

Det finns en djup förtroendekris mellan polisen och ungdomar som bor i miljonprogramsområdet Hässleholmen i Borås. Det är en av slutsatserna i en undersökning som bygger på gruppinterjvuer med ett 80 personer som bor, jobbar eller går i skola på Hässleholmen. Malin Kennerud har lett arbetet med intervjugrupperna.

Nio grupper med olika sammansättning har träffats under våren i år. En del i ett pågående arbete med att utveckla stadsdelen. Alla grupperna har på något sätt berört polisens roll.

Många tycker att det var bättre förr. Så här låter en kommentar: ”Om vi hade en kvarterspolis skulle buslivet minska. För några år sedan, då var det annorlunda. Då kunde man ringa eller gå ner och prata med Conny”.

När det gäller ungdomarna så kan kritiken uttryckas med en av gruppdeltagarnas ord:

”Polisen stannade oss, han sa ’stjäl ni bilar eller?’ ’Har vi gjort nåt’, svarade vi? ’Nej, men ni kommer att göra nåt’”.