Svenskar tillåts privatimport av alkohol

Det svenska förbudet mot privatimport av alkohol strider mot EG-rätten. Det konstaterar EU:s domstol i sin dom i det s k Rosengren-målet. Det innebär att det nu kan vara fritt fram för svenskar att köpa alkohol på internet.

Bakgrunden till målet är att ett antal svenskar fick vin beslagtaget i tullen 2004. EG-domstolen gör i sin slutliga dom en annan bedömning än vad generaladvokaten gjorde i sitt förslag till utlåtande i slutet av förra året.