60 000 västsvenskar köpte smuggelsprit

Fem procent av västsvenskar har köpt smugggelsprit den senaste månaden.

Siffrorna har tagits fram sedan 18 000 personer över 15 år intervjuats av Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet.

I hela landet är det fyra procent av alla vuxna svenskar, 297 000 personer, som den senaste månaden köp olaglig alkohol från utlandet.

I Västsverige är det 4,8 procent som anger att de köpt smuggelsprit vilket är ca 60 000 personer men den olagliga handeln är vanligast i Örebro län där 7,4 procent av de intervjuade uppger att de köpt olaglig utlandsalkohol den senaste månaden. Norrlandslänen ligger betydligt lägre. I Västerbotten säger sig endast 0,7 procent ha köpt smuggelalkohol under samma period.