Borås får naturvårdsfond

Borås är på väg att få en naturvårdsfond som ska vårda och stödja ideella naturvårdsprojekt. Fondens pengar ska gå till skötsel, restaurering och bevarande i naturen.

Det är kommunen och näringslivet som tillsammans ska skjuta till pengar. För i år har kommunstyrelsen lagt ett grundbelopp på 200 000 kr.

Tanken är att fondens ska ge engångsbelopp till enskilda föreningar. En arbetsgrupp håller  på att dra upp riktlinjer för fonden. Det första tillfället att söka bidrag ur fonden kommer i höst.