Arkeologiska utgrävningar stoppas

Nu stoppas de arkeologiska utgrävningarna vid Öresjön i Mark. Orsaken är att fastighetsägarna vägrar betala de 82.000 kronor Marks kommun kräver.


Conny Nilsson känner sig mycket dåligt behandlad av Marks kommun som har satt igång detaljplanearbetet, och därmed de arkeologiska utgrävningarna, utan att informera honom och den andra markägaren Eva Ask.
Nu kräver kommunen 82.500 kronor av dem.

Marks kommun företräds av den privata konsulten Eva Engman som säger att 82.500 var ett slutbud.
När Conny Nílsson på torsdagen ville förhandla ner summan till 40.000 så stoppade kommunen utgrävningarna - och därmed detaljplanearbetet och det bygglov Conny Nilsson och Eva Ask väntar på. Utan utgrävningar blir det inte heller något bygglov i framtiden.

Eva Ask har betalat stora pengar för att få fram vatten och avlopp till tomten. Och bygglovskostnader kände man till. Men de arkeologiska utgrävningskostnaderna kom som en chock, säger Conny Nilsson.

Reporter:
bo.thorin@sr.se