Utgrävningar i Örby blir av

Det blir fortsatta arkeologiska utgrävningar i Krok i Örby i marks kommun. I dag kom markägaren och kommunen överens.
Markägaren är beredd att betala de dryga 80 000 kronor som kommunen efter flera turer kommit fram till är den kostnad markägarna ska betala för de arkeologiska utgrävningar som just nu pågår.

Därmed kommer utgrävningarna att pågå en vecka yterligare för att undersöka de 2000 år gamla gravar som man tror sig funnit i på den kulle som varit föremål för tvisten.