Försenad tågtrafik efter trasig luftledning

Tågtrafiken är begränsad under lördagen från Borås och söderut. En avskiljare från luftledningen är skadad och måste bytas.
Redan under sena eftermidagen ska trafiken löpa normalt igen enligt SJ.

Det var under förmiddagen som det började att brinna vid järnvägen vid Viskafors, där järnvägen går utmed Viskan. Det var en sk avskiljare från luftledningen där det av någon anledning blivit kortslutning, möjligen beroende på värmen.

Konsekvensen blev gnistbildning som antände banvallen. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde släcka branden innan någon större skada hade skett.

På grund av byte av den trasiga avskiljaren kan det bli förseningar i tågtrafiken under eftermiddagen.  Men sneare under dagen ska trafiken löpa normalt igen.