Viktig fildelningsdom kommer idag

Idag kommer domen i Hovrätten för Västra Sverige mot en 44-årig boråsare som tidigare dömts till böter för fildelning.
Tingsrättens dom överklagades till hovrätten och nu väntar både skivindustrin och fildelare med spänning på om domen skärps eller inte.
Blir det villkorlig dom i stället för böter underlättar det polisens arbete i framtiden.

Det var i oktober förra året som boråsaren dömdes till 20 000 kronor i böter för att ha spritt fyra låtar på internet. I själva verket hade boråsaren 13000 låtar i sin dator som andra kunde ladda hem, men åtalet gällde bara fyra låtar som skivbranschens antipiratorganisation ifpi provat att ladda ner.

Tingsrättens dom var den första i landet med stöd av den nya upphovsrättslagsstiftningen som började gälla i juli 2005.

Domen idag i Hovrätten för Västra Sverige anses därför som principiellt viktig. Åklagaren vill skärpa straffet från böter till villkorlig dom för att göra det möjligt att i framtiden kunna göra husrannsakan i kommande fall. En förutsättning för en husrannsakan är nämligen att påföljden för brottet är minst villkorlig dom.

Svårt att bevisa något
Det betyder att om tingsrättens dom om böter står sig i hovrätten, så får åklagare som i framtiden vill utreda fildelningsfall INTE göra någon husrannsakan för att till exempel beslagta en dator. Och därmed blir det svårt att bevisa att någon verkligen delat ut en fil.

Den nya lagstiftningen verkar inte ha fått någon större avskräckande effekt. Musikbranschen räknar med att en miljon svenskar sprider film och musik på nätet - och att den olagliga nedladdningen är orsaken till de kraftigt sjunkande försäljningssiffrorna.

Jan-Åke Thorell
jan-ake.thorell@sr.se
tel 033-177597