Mer trafikstörningar i Borås i höst

Trängseln på den redan hårt belastade Söderleden i Borås kommer att bli ännu värre i höst när fler ombyggnadsarbeten startas.

I augusti väntas arbetet påbörjas med den nya rondellen vid Åhaga, ett arbete som pågår i tre månader fram till slutet av november.

Kommunen bekostar bygget, huvudsakligen med pengar från ICA, som ska bygga sin nya stormarknad där intill. och Vägverket ska stå för driften.