Plommonskörden hotad

Många plommonträd har drabbats av insektsangrepp och tappar löven. Stora delar av plommonskörden hotas i Sjuhärad.
Skadorna finns inte i övriga landet.

Orsaken till att plommonträden tappar löven är en kombination av insketsangrepp och svamp.

Det är oklart vilken insekt som först har angripit plommonträden.
Bengt Svensson på Rångedala plantskola har skickat plommonlöv för analys, men ännu inte fått svar.