Brister i omsorgen i Herrljunga

Personalen hinner inte med de gamla och många saknar tillräcklig utbildning.

Det visar en rapport från länsstyrelsens tillsyn av äldrevården inom Herrljunga kommun.

Personalen har t ex inte tid att gå ut på promenad med de äldre.


När länsstyrelsen granskar äldreomsorgen i Herrljunga visar det sig att det brister på flera punkter. Genom bland annat intervjuer och enkäter med personal, vårdtagare och anhöriga visar det sig t ex att 44 % av omsorgspersonalen saknar den kompetens som motsvarar gymnasieskolans omvårdnadsprogram.

Man pekar också på bristen på personal och att personalen vid flera boenden inte har tid till individuella aktiviteter med de boende som att t ex att gå ut på promenad eller sitta ner och prata en stund.

Stressigt vid matleveranserna
Vad gäller maten så finns det i Herrljunga kommun två varianter av matdistribution; en variant där maten levereras kyld och en annan variant där maten levereras varm, vilket i vissa fall inneburit att maten hållits uppvärmd i tre timmar. Det blir stressigt när maten ska levereras så den sociala delen kring måltiderna blir åsidosatt.

Här anser länsstyrelsen att kommunen lever upp till kraven, men att man bör se över matsituationen både ur en social och hälsomässig synvinkel.

Vad gäller boendet så anser länsstyrelsen att Hagens äldreboende inte har fullvärdig boendestandard.

Man pekar också på att det används kodlås vid enhet som inte är gruppboende för demenssjuka och att koden till kodlåsen inte alltid anges, vilket den ska annars blir de boende i praktiken inlåsta.

Therése Eriksson
therese.eriksson@sr.se
tel 033-177559