Idrottsanläggningar förfaller

Underhållet av Borås idrottsanläggningar är eftersatt. Det hävdar kommunens revisorer som menar att det behövs 73 miljoner kronor för att rusta upp anläggningarna.

Bara Boråshallen, med skador i fasad, tak, golv och rörstammar bland annat, skulle kosta åtta miljoner att åtgärda, enligt revisorerna.
Alidebergsbadet behöver rustas upp för 23 miljoner, Sandareds- och Dalsjöforsbaden för elva miljoner och så vidare.
Totalt är det 73 miljoner som behövs.
Kommunen avsätter en del för underhåll, men bara hälften så mycket som man satsar på skolor och vårdinrättningar. Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson säger att han tar revisorernas rapport på stort allvar, men vill inte lova någon ytterligare satsning innan kommunen utrett själv.
Hans-Göran Arnesson, kommunal fastighetsförvaltare för Boråshallen, säger att fritidskontoret vet vad som behöver göras men att man hela tiden tvingas skära ner på underhåller eftersom kommunledningen inte avsätter tillräckligt mycket pengar.