Bankkunder ofrivilligt panka

Ett okänt antal av Swedbank Sjuhärads kunder har fått en felaktig sammanställning per post över sina konton i banken, som visar att deras pengar är slut. Fastän det borde finnas pengar. Stefan Borg på Swedbank i Borås beklagar felet.

- Pengarna har inte varit försvunna, utan det handlar om ett utskriftsfel.