Vad är badsårsfeber?

Efter förra årets utbrott av den kolera-liknande badsårsfebern har medvetenheten höjts hos smittskyddsforskarna, men fortfarande vet ingen hur spridd smittan är...

Det blev stor uppståndelse förra sommaren när en person avled och flera i Blekinge och Stockholm blev svårt sjuka i vad som kom att kallas badsårsfeber.

Sedan dess har man funnit den tidigare okända bakterien runt hela sveriges kust, men också i många insjöar.

I sommar kommer forskarna i Uppsala att ta prover i hela Sverige och då får man också svar på om badsårsfebern även finns i sjöarna här i Sjuhärad.

Den är inte speciellt känd eller fruktad och smittskyddsläkare Peter Ulleryd vill tona ner riskerna för att få badsårsfeber. Han menar att andra infektionsrisker är större, exempelvis de som sprids via mat eller direktkontakt till följd av dålig hygien.