Ingela stoppades i skogen

Trots utbildning och bra betyg har Ingela Norén från Hökerum inte fått jobb som maskinförare inom skogsbruket. Själv är hon säker på att det beror på att hon är kvinna i en mansdominerad värld. Istället för skogsarbetet jobbar hon sedan två år tillbaka som stalldräng på en gård i Älmestad.

Ingela Norén fick aldrig vara med vid röjningen efter Gudrun. Som skotarförare röjer man just undan och lägger nedhuggna träd i högar.

Trots utbildning och bra betyg från skotarförarutbildningen på Svenljunga naturbruksgymnasium tackade arbetsgivaren alltså nej. Ingela hade för lite erfarenhet ansågs det - något som Ingelas arbetsförmedlare i Borås håller med om.

Själv tror Ingela att det handlar om att arbetsgivaren inte kunde förse henne med egen toalett och omklädningsrum i egenskap av att hon är kvinna.

Ingela Norén var ensam tjej i sin avgångsklass och kan konstatera att hennes manliga klasskamrater har en annan arbetssituation idag.

- De allra flesta har jobb....

                                                Mina Benaissa  
                                                   mina.benaissa@sr.se