Populär färdtjänst kan leda till höjda priser

Färdtjänsten i Borås är populär och antalet resenärer ökar.

Nu vill gatunämnden att kommunfullmäktige diskuterar vad man ska göra - höja biljettpriset eller skjuta till extra medel.

Boråsarna åker mer färdtjänst än väntat. Förra året ökade resandet med mer än 17.000 resor. Det var en åttaprocentig ökning.

En resa med färdtjänsten kostar idag kunden 20 kronor men den verkliga kostnaden som kommunen har är egentligen 167 kronor per resa. Kommunen har avsatt närmare 42 miljoner till färdtjänsten i år.