Dyra möten när Mark ska spara

Det är inte enbart besparing att stänga exempelvis ett bibliotek i Björketorp, som Marks Kultur och fritidsnämnd tog beslut om vid sitt senaste sammanträde.

Nedläggningen sparade 350.000 kronor.

Men många ville vara med och diskutera och diskussionen blev lång och nu visar det sig att nämndens möten under våren kostat minst 250.000 kronor mer än budgeterat - alltså nästan lika mycket som man sparade på sitt beslut.

Anledningen till att en av de minsta nämnderna i Mark, Kultur och fritidsnämnden, kraftigt spränger budgetramarna är att politikerna har sammanträtt för ofta, för länge och fler än man budgeterat.

I april trodde nämnden att det skulle kosta en kvart miljon extra för politikernas sammanträde. Nu är prognosen att det kan bli ännu mer efter att nämnden kostat på sig ett extra sammanträde den här månaden, bara en vecka efter förra mötet. Desutom så var det senaste sammanträdet sex timmar långt.

Karin Jageby, vänsterpartistisk ordförande i nämnden, förklarar kostnaden med att politikerna varit ovanligt flitiga med att komma på sammanträdena. Dessutom har så gott som alla ersättare dykt upp vilket innebär att man fått betala ut arvoden till över 20 politiker i den elva man stora nämnden. Dessutom har deltagarna varit flitiga med att uttrycka åsikter och ställa frågor så att samanträdena har blivit mycket längre än planerat.

Nämnden har dessutom varit flitig med att tillsätta arbetsgrupper. Till och med när arbetsutskottets fem deltagare sammanträtt har fem ytterligare ersättare kommit.

Inte blev det bättre av att man i juni hade två sammanträden med en veckas mellanrum för att hinna med långtidsbudgeten.

Kari Jageby tycker att det i och för sig är sunt att politikerna är flitiga men inser att det kan komma att kosta i form av mindre kultur- och fritidsverksamhet.

Ett exempel är Björketorps bibliotek. Det beslutade man lägga ner vid det senaste, sex timmar långa, sammanträdet.