Behov av omsorg på andra språk

Nästan alla kommuner i Sjuhärad räknar med att allt fler äldre kommer att behöva äldreomsorg på andra språk än svenska. Det visar en undersökning som Sveriges Radio har gjort.
Men brist på pengar och språkkunnig personal riskerar att bromsa äldreomsorg på andra språk i Sjuhärad.

Borås är så här långt den enda kommunen i Sjuhärad som erbjuder äldreomsorg på andra språk än svenska.

Förutom flera vanliga svenska avdelningar, finns det också tre helt finska avdelningar på till exempel äldreboendet på Distansgatan. Men det räcker inte.

Mindre än hälften av de som har behov av hjälp på andra språk får det, svarar Borås stad i Sveriges Radios undersökning.

Och behovet ökar, när stora grupper invandrare åldras. Sirkka Schröder som ordnar aktiviteter och hjälper anhöriga till dem som bor på Distansgatan, motiverar de finska avdelningarna. På en av dem bor Helena Leppänen.

Även i Mark och Tranemo finns det behov av äldreomsorg på andra språk, men resursbrist och personalbrist sätter käppar i hjulet uppger kommunerna.

Inom ett par år ska det bli bättre, men ingen av kommunerna räknar med att kunna hjälpa alla som behöver det.

Kennet Öhlund
kennet.ohlund@sr.se