E20 kan bli privatfinansierad

Vägsträckan på E20 mellan Vårgårda och Alingsås kan komma att byggas med så kallad Offentlig-Privat Samverkan. Det förseslår Vägverket i en rapport till regeringen.

Vägverket förslag sträcker sig fram till och med 2015, och där nämns vägsträckan som ett eventuellt framtida projekt, men inget man prioriterar i nuläget.

Offentlig-Privat Samverkan innebär att näringslivet eller kommuner går in och lånar ut vägbyggespengar till staten.