Infekterad chefskonflikt på sjukhuset

Verksamhetschefen Thore Solum på kvinnokliniken på Borås lasarett, får skarp kritik av samtliga huvudskyddsombud som anmält grova missförhållanden på kliniken till Arbetsmiljöverket.