Kvinnokliniken granskas

Arbetmiljöverket kommer att granska kvinnokliniken på Borås sjukhus, efter de fackliga skyddsombudens anmälan om att verksamhetschefen Thore Solum har hotat och kränkt personal på kliniken.

Det har aldrig tidigare hänt på Södra Älvsborgs sjukhus att skyddsombud från fyra fackliga organisationer tillsammans skrivit brev till arbetsmiljöverket och anklagat en verksamhetschef för att ha ”utvecklat ett skräckregemente”.

Radio Sjuhärad har försökt ta reda på mer om bakgrunden och från källor med insyn i det inre livet på kliniken fått vittnesmål om att verksamhetschefen Thore Solum, inför grupper med personal, har kränkt och nedvärderat enskilda medarbetare.

Arbetstakten på kliniken har ökat. När personal har uppmärksammat den allt mer orimliga arbetsbördan har verksamhetschefen - kanske pressad av sjukhusledningen - farit ut mot anställda. Flera har, enligt skyddsombudens brev, lämnat kliniken på grund av vantrivsel, vilket fått till följd att arbetsbördan ökat ytterligare.

Skyddsombuden kräver att en utomstående konsult granskar arbetsmiljön på kliniken. I slutet av oktober eller början av november - efter besök på kliniken - kommer arbetsmiljöverket att ta ställning till om man ska tvinga sjukhuset att ta in en sådan extern granskare.

Radio Sjuhärad har erbjudit Thore Solum att kommentera skrivelsen till arbetmiljöverket, men han har avböjt.