Sverigedemokrater på offensiven Statsvetare varnar för utvecklingen

Sverigedemokraternas ungdomsförbund har i dagarna bildat ett distrikt i Sjuhärad. De planerar nu att dela ut flygblad utanför alla gymnasieskolor i Sjuhärad för att partiet ska växa. Statvetare varnar nu för utvecklingen och uppmanar etablerade partier att också gå ut i skolorna.

Målet för Sverigedemokraterna är att starta en lokalavdelning i varje kommun, och de planerar att dela ut flygblad utanför alla gymnasieskolor i Sjuhäradsområdet under hösten och vintern. Distriktsordförande William Petzäll tror att detta kan göra att partiet växer snabbt.
– Jag hoppas att vi får fler röster i kyrkovalet och i andra val, säger William Petzäll som påpekar att flygbladsutdelning är ett effektivt sätt att fånga intresse.

Sverigedemkraternas ungdomsförbund har idag ungefär 40 medlemmar i Sjuhärad, varav 4 i styrelsen, enligt ordförande Willian Petzäll.

Om Sverigedemokraterna skulle etablera sig i alla kommuner i Sjuhärad, skulle de bli det enda aktiva ungdomsförbundet på många håll. Henrik Oscarsson, som är statvetare vid Göteborgs universitet, tror att det finns en risk med att sd nu jobbar aktivt ute vid skolorna – särskilt om de andra partierna är passiva. 
– Det gör ju att sd syns och de andra partierna inte syns, om de inte också står där. Det gör att eleverna får en ensidig bild, säger han.

Vid valet 2006 var det förhållandevis många unga som röstade på sd, särskilt lågutbildade på landsbygden med lågt politikerförtroende som anser att flyktingar och invandrare är en viktig politisk fråga. Henrik Oscarsson tror att Sverigedemokraterna om de är aktiva har en chans att locka fler unga väljare. Han hoppas att de andra ungdomsförbunden nu börjar ha mer utåtriktad verksamhet, precis som sdu.
– Det är viktigt att vara aktiv och att närvara, så att man visar att man bryr sig och lyssnar.

Annika Fredén
annika.freden@sr.se