Barnskötare blev förskolelärare i unikt projekt på Högskolan

De flesta som deltog i pilotprojektet på högskolan i Borås, där man utbildade barnskötare till behöriga förskolelärare har nu tagit examen. Eva-Marie Nilsson som bor i Viskafors är en av dem och hon tycker att hon blivit bättre på att arbeta med barn.

Eva-Marie Nilsson är just nu på väg att gå från sin tjänst som barnskötare och övergå till at bli förskolelärare.

Även om det var stressigt under tiden som hon studerade, tror hon att det finns en framtid för den här typen av utbildningar. För Eva-Marie har utbildningen betytt mycket.