Första demokratidagen i Marks kommun

Igår hölls för första gången en demokratidag i Marks kommun. På Kunskapens hus i Skene gick kommunen och flera organisationer samman, bland annat pensionärs och invandraorganisationer, för att slå vakt om demokratin.

Demokratidagen ska vara en minnesdag för manifestation och för att på olika sätt hylla demokratin och minnas offen för olika odemokratiska samhällssystem. Bakom arrangemanget står Marks kommunfullmäktiges demokratiberedning, elever i Marks gymnasium, invandrarföreninger, kyrkan, PRO och studieförbund.