Flyktingar gömmer sig i Sjuhärad

Gränspolisen i Västra Götland tror att allt fler flyktingar kommer att gå under jorden efter det att dom fått avslag på sina asylsanöksningar. I Västra Götaland har gränspolisen just nu hand om 900 ärenden från Migrationsverket om verkställande av avvisning. Även i Sjuhärad finns det flyktingar som just nu gömmer sig.

En flykting som kommer från Iran och gömmer sig i Sjuhärad  beskriver tillvaron som gömd här i Sjuhärad som outhärlig. Men det skulle det vara ännu värre att åka tillbaka, säger han. Han kände sig ofri i ett land där man måste leva efter Koranen.