Kurs ska motverka skador

Varje år söker en halv miljon svenskar akutvård för att ha skadat sig i hem- och fritidsmiljö. Idag startar därför en riksomfattande utbildning där man kan få tips på hur man undviker att skada sig i hemmet. Stefan Rode på Södra Älvsborgs Räddningsförbund håller en kurs på Borås brandstation i kväll.

Kursen ska få oss att tänka över vardagsriskerna, menar Stefan Rode.
– Vi går igenom vilka olyckor som kan inträffa, säger han.  

80 procent av alla skador i Sverige sker just i våra hem. Det handlar vanligtvis om fall – fall i trappor, fall från stegar och trösklar som gör att man snubblar. Vi skadar oss på knivar i köket och ramlar av stolar.

För att göra oss säkrare i våra egna hem erbjuder brandskyddsföreningen, i samverkan med räddningstjänsten, kurser i hur vi säkrar våra hem. En av dem hålls på brandstationen i Borås.  

Helt säkra blir vi kanske aldrig, inte ens i våra egna hem. Men Stefan Rode menar samtidigt att en indivdell riskanalys ändå kan göra att vi undviker en massa olyckor.