Högskolan lär ut musikterapi

Högskolan i Borås är först i landet med en kurs som handlar om musikterapi. Det här utbildningen bygger på Ronni Gardners metod, som går ut på att träna patienter som drabbats av olika hjärnskador, till exempel stroke. Terapin bygger bland annat på att trumma på knäna och klappa i takt med välkänd musik.

Gunnar Pettersson är musiker och initiativtagare till kursen. Han är väldigt glad över att Högskolan i Borås vill ha den här utbildningen, och han berättar att det är många, till exempel nobelpristagaren Arvid Carlsson, som tror på det här sättet att arbeta med de strokedrabbade.