Ingen strejk på Radio Sjuhärad

Det blir ingen strejk på Radio Sjuhärad på fredag.

Arbetsgivarna och journalistförbundet har kommit överens om ett nytt avtal.

Den största  tvistefrågan mellan parterna har rört visstidsanställningar.