HSB slipper betala för utredning

HSB-föreningen på Göta i Borås slipper betala en utredning om oljeföroreningar i marken vid två fastigheter på Göta. Det har miljödomstolen beslutat.
Oljeläckages upptäcktes 2004 när två gamla oljetankar grävdes upp. Oljetankarna var fyllda med sand och hade inte använts sedan 1977 då fastigheterna anslöts till fjärrvärmenätet.

Miljönämnden i Borås har krävt att HSB-föreningen ska utreda om läckaget orsakat några skador - men nu har både länsrätt och miljödomstol gett föreningen rätt.

Orsaken är att det inte är klarlagt när läckaget inträffade.