Lägst ohälsotal i Bollebygd

Bollebygds kommun är bland de tio kommuner i landet som sänkt sitt ohäsotal mest - en sänkning från 37,4 till 35 utbetalda sjukdagar hos befolkning i arbetsför ålder.

Därmed har Bollebygd även det lägsta ohälsotalet i Sjuhärad.

Ohälsotalet sjukner i hela landet och i samtliga sjuhäradskommuner, utom i Tranemo och Svenljunga.

Herrljunga har högst ohälsotal i Sjuhärad.