Akutens väntetider för långa

Väntetiderna är för långa på akuten i Borås. Sjukvårdspolitiker är mycket kritisk.
-Medborgarna måste kunna lita på akuten, säger Ann-Christine Simonsson, ordförande i Hälso och Sjukvårdsnämnden.

Väntetiderna på akuten i Borås är ofta alldeles för långa - det konstaterar ordföranden i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad, centerns Ann-Christine Simonsson. Därför ska Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) utreda väntetider och bemötande på akuten under det närmaste halvåret, med sikte på förbättring. Så här säger ett par akutpatienter om väntetiden.

Kravet på Borås sjukhus som politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden ska ställa på en utredning av väntetider är tänkt som en extra press på sjukhuset att göra något åt väntetiderna, säger Ann-Christine Simonsson.

Samtidigt säger hon att akuten kan inte lösa problemet ensam. Genom att göra det lättare att komma till på vårdcentralerna kan till exempel trycket på AVC minska.